Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

1- Taraflar
1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan OyunWeb ile Sipariş bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında OyunWeb’a ait olan http://www.oyunweb.net internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- Konusu

2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya izni olan ve olmayan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında OyunWeb’e ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır. Ayrıca OyunWeb müşteriye bu bilgileri değiştirebileceği bir arabirim sağlamaktadır. Müşterinin bu arabirimi kullanarak güncellediği bilgileri de doğru olarak girdiği varsayılacaktır.

3- Sorumluluklar

3.1: OyunWeb, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile OyunWeb ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.2: Ödeme şekli, kdv farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler OyunWeb tarafından bildirilecektir.

3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra OyunWeb, müşteri sipariş detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel kullanıcı adı ve şifrelerini müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

3.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde OyunWeb tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, kiralık sunucu hizmetinden faydalanırken OyunWeb tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.5: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan girişimlerde bulunmayı, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

3.6: Müşteri kiralık sunucu hizmetlerinin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7: Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, kayıt dosyalarından, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan OyunWeb’e herhangi bir kusur iletilemez.

OyunWeb sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. OyunWeb kiralık sunucunun ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya OyunWeb’in kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. OyunWeb hukuka aykırılık eden fiilleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkına sahiptir.

3.8: SPAM: Müşteri, hiç bir şekilde, OyunWeb kiralık sunucularını kullanarak, alıcıları tarafından istenmemiş toplu e-posta gönderimi yapmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Müşteri, hiç bir şekilde, OyunWeb sunucularını kullanarak veya kullanmayarak, alıcıları kendi web sitesine veya e-posta adresine yönlendiren, alıcıları tarafından istenmemiş toplu e-posta gönderimi yapmayacağını kabul ve taahhüt eder. İhlali durumunda OyunWeb, müşteriye verilen hizmeti, ücret iadesi sözkonusu olmaksızın, önceden bildirmeden, kısmen, tamamen, süreli ya da süresiz olarak durdurma ve/veya sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

3.9: OyunWeb, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, donanım arızalarından, internet üzerinden gönderilen her türlü saldırı veya çoklu saldırı ile oluşacak zararlardan ve veri içeriklerinden, doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. Buna rağmen OyunWeb hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan OyunWeb sorumlu değildir.

4- Süre

4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından OyunWeb’e iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu sözleşme periyodu kadardır.

4.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. ( ücret husunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

5- Ücret

5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır.

5.2: OyunWeb önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3: Müşteri ücreti hesap kesim tarihinden itibaren 3. iş günü sonuna kadar sitede belirtilen banka hesap numaralarına ödemekle yükümlüdür.

5.4: OyunWeb, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.

6- Askıya alınma

6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması gibi durumlarda OyunWeb, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü durdurma hakkını saklı tutar.

6.2: Bu durumun devam süresince müşteri adına erişimleri yapılamaz.

7- Fesih

7.1: Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, OyunWeb hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

7.2: Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.3: Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 15 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

8- İletişim ve bilgi adresleri

8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8.3: OyunWeb sözleşme süresi içinde müşteri’ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 2 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9- Ücretin ödenmesinde temerrüde düşülmesi

9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 2 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda OyunWeb kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %5 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için OyunWeb’in dava yada icra takibi açması halinde de aylık %5 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, %10’u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

10- Sair Hükümler

10.1: OyunWeb’in bu sözleşmeden doğan herhangi bir hakkını kullanmaması, bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

11- Yetkili mahkeme ve icra daireleri

11.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında OyunWeb’e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). OyunWeb gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.